WYDAWNICTWO ART AND PSYCHE

Wydawnictwo ART AND PSYCHE istnieje od 2010 roku. W ramach swoich działań skupia osoby, dla których zachwyt i refleksja nad sztuką to wartości zasadnicze, nieprzesłonięte przez wyścig za sukcesem komercyjnym czy potrzebę wykreowania produktu rynkowego.


    

DEMO

FOTO

Prezentujemy wybrane strony

O WYDAWNICTWIE

Idea

FORMUŁA WYDAWNICZA ART AND PSYCHE KONCENTRUJE SIĘ NA SZEROKO ZAKROJONYCH POSZUKIWANIACH W OBSZARZE SZTUK WIZUALNYCH. NAJISTOTNIEJSZYM TEMATEM TYCH DOCIEKAŃ JEST CZŁOWIEK, ODKRYWANIE JEGO ŚWIATA. WYDAWNICTWO NIE UNIKA TEMATÓW TRUDNYCH CZY BUDZĄCYCH KONTROWERSJE. ART AND PSYCHE TWORZY ALBUMY O CZŁOWIEKU, JEGO TOŻSAMOŚCI I ŻYCIU WEWNĘTRZNYM, O EMOCJACH, ROZTERKACH, RELACJACH Z INNYMI, PRZEMIANACH ZACHODZĄCYCH NA RÓŻNYCH ETAPACH ŻYCIA. PUBLIKACJE WYDAWNICTWA POKAZUJĄ, JAK MOŻE ZMIENIAĆ SIĘ ZARÓWNO PSYCHIKA, JAK I CIAŁO.

Kontakt

  •   +48 604-909-159
  •   Grochowska 116 / 04-301 Warszawa